Tips & Triks: Turer og trinn: West Coast Swing (Pensumlister)

Fall 2012

Pattern names that we usually use are outside the parentheses. “Right in left” means “The leaders right hand in the followers left hand”.

Spotify playlist with the music used in class, sorted by tempo

West Coast Swing 1

1st class: Grip, connection and opposition, triple steps, basic 6 count steps, anchor step, (left) side pass, under arm (right side pass with lady under arm), starter steps with leaders moving away in the anchor step (into open position).

2nd class: Starter steps to left side pass, under arm to closed position to left side pass, sugar push.

3rd class: Sugar tuck, under arm with hand change to right in right -> sugar push with head loop, sugar push with keeping both hands -> inside turn into sweetheart position -> walk-walk and let her out, sugar push with crossed arms and followers pushing the leaders away.

4th class: Reversed whip (keeping the hand), sugar “roll” (followers turning left), sugar roll with guys going under on 5, added different ways of playing with the sugar “roll” for both followers and leaders.

5th class: Whip, basket whip, the “butt” bump, barrel roll in place (like the “butt” bump but with hand connection).

West Coast Swing 2

1st class: Turning/spinning down the slot, how to prep, inside turn (left side pass with inside turn), whip with inside turn, whip with outside turn, half inside turn with arms down ending up facing away from each other, then sweep towards each other on 5-and-6.

2nd class: Tuck turn from closed position/starter steps, outside turn, double outside turn.

3rd class: 8 count figure – right in right into sweatheart position -> catch the other hand -> walk-walk -> let her out, whip with double outside turn, post, half inside turn with arms down ending up facing away from each other, then sweep towards each other on 5-and-6 -> how to lead it and how to continue into a barrel roll to make it a 10-count, reversed whip with no hands (leaders letting go on 2 and catching the followers shoulder when she turns).

4th class: Opposition, compression, reversed whip with no hands and free spin out with leaders right hand tracing down to the followers right hand -> inside turn from right in right with and change to end up with left in left -> Tsunami.

5th class: “Sexy and I know it” rutine/flash mob/ringdans.

West Coast Swing 3

The level has too complicated patterns and stylings to describe with a few words. It’s recommended that you film the recap at the end of each class.

Vår 2012

Navnene som vi vanligvis bruker på turene er utenfor parentesene. “Høyre i venstre” betyr “Guttens høyre hånd i jentas venstre hånd”

Spotify-spilleliste over musikk brukt på kurset, sortert etter tempo

West Coast Swing 1

1. gang: Sugar Push, (Left) Side Pass, (Right Side Pass with Ladies) Under Arm.

2. gang: Sugar Roll (jenta roterer mot venstre) og Sugar Tuck (jenta roterer mot høyre)

3. gang: Lukket posisjon, Starter Steps with Side Pass, (Left Side Pass with) Inside Turn

4. gang: Fake Whip, (Basic) Whip, (Right Side Pass with) Outside Turn

5. gang: Whip with Outside Turn, Whip with Inside Turn, Arild-break

West Coast Swing 2

1. gang: (Basic) Tuck Turn fra lukket posisjon, (Basic) Tuck Turn fra åpen posisjon, Inside Turn til Dip (“Prinsessedip”)

2. gang: Reversed Whip, Sugar Tuck eller Tuck Turn med to hender til Hammerlock -> gå-gå-gå-gå og dobbelt Inside Turn (på guttens høyre side), Sugar Push med påle (Post) og pointing på 5-og-6 for både gutt og jente

3. gang: Rekke: Under Arm med håndbytte -> Sweetheart position (med hånd på jentas skulder) -> Presentasjon (to ganger) -> utgang hvor man beholder kontakt med begge hender -> “Titatanic” Whip -> Reversed Whip med å slippe jentas hånd, dobbel Outside Turn

4. gang: Side Pass hvor gutten går under sin egen arm og slipper den på motsatt skulder, jenta lar hånda stryke/gli ned langs armen til gutten. Repetisjon av Sweetheart position og presentasjon -> utgang bakover med Outside Turn. Whip med dobbel Outside Turn. Litt om bruk av musikk i dansen: Down Beats og Up Beats, Fraser, enkel rutine (fire 6’ere og en Whip) brukt til tre sanger for å illustrere Swingskjema.

5. gang: 8 count Sugar Push, utviding av rekka fra 3. og 4. gang med Illusion Turn i Outside Turn, Musicology med fokus på aksenter og breaks, Whip med akselerert dobbel Outside Turn og Freeze, Whip med akselerertTexas Tommy og Freeze, dobbel akselerert Outside Turn med Freeze, “Chacha”-rekke/break.

West Coast Swing 2,5

1. gang: Fokus på de tekniske tingene ved dansen som elastisitet, kompresjon, riktig holdning, god ramme (ingen spagettiarmer, men likevel “lett”), riktig nedtråkk, måte å bevege seg på. Gjennomgang av Rock’n Go, Rock’n Go i overgangen fra Sugar Push til Frispinn.

2. gang: Bruk av Whip til å komme inn i lukket posisjon, bruk av Inside Turn til å komme inn i lukket posisjon, Rock’n Go fra lukket posisjon til Inside Turn. Reversed Whip med begge hender og Hammerlock inngang (gutten høyre hånd løfter jentas venstre hånd opp) og Head Loop med Unwrap ut. Reversed Whip med høyre i venstre og Head Loop og vanlig utgang.

3. gang: Åpen Whip, Åpen Whip med venstre i venstre og høyre i høyre over, Åpen Whip med venstre i venstre og høyre i høyre over med Outside Turn utgang -> så bruk av denne til vektlegge aksenter ved å åpne samtidig med deselerering. Outside Turn med venstre i venstre og høyre i høyre over med å åpne samtidig med deselerering for å vektlegge aksent. Høyre i høyre og venstre i venstre med Outside Turn start -> bremse ned og stoppe jenta på to for så å sweepe ei “regnbue” med armen hennes i lavere tempo -> to utganger med forskjellig føring: enten sende jenta videre eller at gutten går videre og jenta står.

Levert av IdrettenOnline