Tips & Triks - Turer Og Trinn: Cubansk Salsa

Vi gjør oppmerksom på at noen navn på turer har noe ulik utførelse (og uttale) fra sted til sted, men de fleste turer og trinn som er listet under her vil være det samme overalt i verden.


Grunnleggene

Basic Trinn

 • Paso al lado – Steg til siden.
 • Paso cruzado – Krysse, “bak, kryss foran, til siden, tapp”.
 • Tombao – For gutter, “til siden, bak, kryss foran, pause”.
 • Marcar el paso – Markering. Også kalt Guapea. Åpen på telling 1 og lukket på 5.
 • Delante y detrás – Frem og tilbake, både i åpen posisjon og lukket. Man tapper på telling 4 og 8.

Turer

 • Aguajeo – Gutten går paso al lado, jenta går pazo cruzado.

(første halvdel)

 • Exhíbela – “Vis henne frem”. Jenta snur mot høyre under armen (Exhíbela føres med guttens venstre hånd, Sacala med høyre).

(andre halvdel)

 • Dile que si – “Si ja (til henne)”. Fortsetter i lukket posisjon.
 • Dile que no – “Si nei (til henne)”. Fortsetter i åpen posisjon.
 • Enchufla – “Koble inn” (noen uttaler det enchufa, uten L-en)
 • Enchufla doble
 • Enchufla y quédate – Gutten fører jenta først i venstre hånd, bytter så til høyre og gjør dile que no. Jenta plasserer den frie venstrearmen på guttens høyre skulder. kan også gjøre Sacala før Dile que no (Exibela med høyre hånd).
 • Enchufla alternate – Gutten fører en enchufla og snur seg så mot venstre, mens han bytter hånda bak på ryggen og gjør enda en enchufla.
 • El Dedo – “Fingeren”, jenta snur på plass.
 • Setenta – “70” (el dedo + lukket enchufla + enchufla).
 • Vacílala – “Se på henne”, jenta snur mot høyre og går til guttens høyre side).

Flere aktuelle videoer (inkludert ruedaturer)


Turer cubansk Salsa 2 – høsten 2009

 • Kentucky.

 • Setenta (70) - Merk at de i videoen sier de "cross body lead", mens vi bruker begrepet "Dile Qué No".

 • Ochenta y cuatro (84).

 • El Dedo (fingeren).

 • Paseala (tips for jenta: Legge sin ledige hånd på guttens skulder).

 • Montaña (fjell).

 • Moliendo Cafe (kverne kaffe).

Turer cubansk Salsa 2 – tidligere semestre

 • Cubanito y cubanita
 • Juega con ella (lek med henne)
 • Partele el brazo complicado (Brekk hånden)
 • Juego de fintas (Lek med finter)
 • Enchufa y quedate y botala florea (fredag 6. mars)
 • Esquina de Tejas (Hjørnet i Tejas)
 • Tabaco y vacilala(sparker på 1, vacilala på 5)

Powered by: Bloc