Styret - Tidligere styrer

Styret våren 2017

 • Gruppeleder: Christina Schmitz
 • Nestleder pardans: Eirik Tryland Haugdal
 • Nestleder gruppedans: Maria Kristine Leikvam Østli
 • Sekretær: Selina Hellestveit
 • Økonomiansvarlig: Joar Kvamsås
 • Kontaktperson: Sofia Lundahl
 • Webmaster Christina Schmitz

Styret høsten 2016

OSI Dans sitt aktuelle styre ble valgt på årsmøtet den 30.11.2015.

 • Ledergruppa:
  • Instruktøransvarlig: Synøve Vang
  • Økonomiansvarlig: Christina Schmitz
  • Sekretær: Grethe Johanne Aase
 • PR-komitéen:
  • PR-komitée-leder: Mathea Hovind
   • Oda Kristine Graff
 • Administrasjonen:
  • Kontaktperson: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
  • Webmaster: Christina Schmitz
 • Arrangementsansvarlige:
  • Sosialdansansvarlig Salsa: Ida Marie Heian
  • Sosialdansansvarlig Swing: Eirik Tryland Haugdal
  • Hytteturansvarlig: Truong Joseph Van Hoang
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Paweł Miłosz Szubtarski
   • Festkomitémedlem: Mathea Hovind
   • Festkomitémedlem: Oda Kristine Graff
   • Anna-Maria Gruss
   • Katrin Hippler
 • Showdanskomité
  • Maria Østli
  • Ingebjørg Sletmoen
 • Valgkomitéen for 2017 (ikke medlemmer av styret):
  • Maria Stendal Thomesen
  • Freyja Jørgensen

Styret våren 2016

OSI Dans sitt aktuelle styre ble valgt på årsmøtet den 30.11.2015.

 • Ledergruppa:
  • Instruktøransvarlig: Synøve Vang
  • Økonomiansvarlig: Christina Schmitz
  • Sekretær: Grethe Johanne Aase
 • PR-komitéen:
  • PR-komitée-leder: Mathea Hovind
   • Oda Kristine Graff
   • Jenny Eilertsen
 • Administrasjonen:
  • Kontaktperson: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
  • Webmaster: Christina Schmitz
 • Arrangementsansvarlige:
  • Sosialdansansvarlig Salsa: Ida Marie Heian
  • Sosialdansansvarlig Swing: Kristine Hanssen
  • Hytteturansvarlig: Truong Joseph Van Hoang
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Paweł Miłosz Szubtarski
   • Festkomitémedlem: Mathea Hovind
   • Festkomitémedlem: Oda Kristine Graff
   • Festkomitémedlem: Jenny Eilertsen
 • Showdanskomité
  • Maria Østli
  • Ingebjørg Sletmoen
 • Valgkomitéen for 2017 (ikke medlemmer av styret):
  • Maria Stendal Thomesen
  • Freyja Jørgensen

Styret høsten 2015

Styret til OSI Dans i høstsemestret er som følger:

 • Ledergruppa:
  • Leder: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Nestleder: Merete Steinsheim
  • Økonom: Christina Schmitz
  • Sekretær: Grethe Johanne Aase
 • PR-komitéen:
  • PR-komitée-leder: Hugo Wallenburg
   • Sirkka Drews
   • Berthe Romfog
 • Administrasjonen:
  • Kontaktperson: Sigmund Marius Nilssen
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
  • Webmaster: Christina Schmitz
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: /
  • Sosialdansansvarlig i Swing: Marius Dyrseth
  • Sosialdansansvarlig i Salsa: Amanda Enoksen Jonassen
  • Hytteturansvarlig: Synøve Vang
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Mari Brekke Holden
   • Pawel Milosz Szubtarski
   • Freyja Jørgensen
   • Maria Stendal Thomesen
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Marit Lien
  • Matias Fjeld

Styret våren 2015

Styret ble valgt på årsmøtet den 27.11.2014.

 • Ledergruppa:
  • Leder: Jessica-Marie Gidlund
  • Nestleder: Merete Steinsheim
  • Økonom: Leonard Loland
  • Sekretær: Grethe Johanne Aase
 • PR-komitéen:
  • PR-komitée-leder: Hugo Wallenburg
   • Claudia Caroline Bajek
   • Maria Sørli
 • Administrasjonen:
  • Kontaktperson: Sigmund Marius Nilssen
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
  • Webmaster: Christina Schmitz
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Angela Gargul
  • Fridansansvarlig: Marius Dyrseth
  • Salsapubansvarlig: Amanda Enoksen Jonassen
  • Hytteturansvarlig: Synøve Vang
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Mari Brekke Holden
   • Pawel Milosz Szubtarski
   • Freyja Jørgensen
   • Maria Stendal Thomesen
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Marit Lien
  • Matias Fjeld

Styret høsten 2014

Som vanlig ble det noen rotasjoner i styret i løpet av sommeren.

 • Ledergruppa:
  • Leder: Jessica-Marie Gidlund
  • Nestleder: Merete Steinsheim
  • Økonom: Leonard Loland
  • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen
 • PR-gruppa:
  • Plakat&Flyer-komitéleder: Grethe Johanne Strøm Aase
  • Plakat&Flyer-komitémedlemmer: 
   • Kristbjørn Håland
   • Synøve Vang (Med i styret fra august 2014)
   • Christina Schmitz
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Angela Gargul
  • Fridansansvarlig: Stian Valle
  • Salsapubansvarlig: Matias Hermanrud Fjeld
  • Hytteturansvarlig: Andreas Nakkerud
 • Festkomitéen:
  • Festkomitémedlemmer:
   • Ellen Rønvik
   • Pawel Milosz Szubtarski
   • Freyja Jørgensen
   • Amanda Enoksen Jonassen

Styret våren 2014

Styret for 2014 ble valgt på årsmøte den 22. november 2013.

 • Ledergruppa:
  • Leder: Jessica-Marie Gidlund
  • Nestleder: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Økonom: Leonard Loland
  • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen
 • PR-gruppa:
  • Plakat&Flyer-komitéleder: Hanne Bergheim
  • Plakat&Flyer-komitémedlemmer: 
   • Kristbjørn Håland
   • Grethe Johanne Strøm Aase
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Angela Gargul
  • Fridansansvarlig: Stian Valle
  • Salsapubansvarlig: Matias Hermanrud Fjeld
  • Hytteturansvarlig: Andreas Nakkerud
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Oda Josefine Noven
  • Festkomitémedlemmer:
   • Ellen Rønvik
   • Sabina Rahimova (Trakk seg fra styret av personlige årsaker 18. februar 2014.)
   • Pawel Milosz Szubtarski
   • Merete Steinsheim
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Lill-Marthe Apelseth

Styret høsten 2013

Flere måtte forlate styret sommeren 2013. Noen få erstattere som vil hjelpe styret med sitt arbeid frem til nytt styre kan velges.

 • Ledergruppa:
  • Leder: Kristbjørn Håland
  • Nestleder: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Økonom: Erlend Smørgrav Viddal
  • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen
 • PR-gruppa:
  • PR-ansvarlige:
   • Hanne Bergheim
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Ingen. Vervet ivaretas inntil videre av ildsjeler fra hver enkelt stilart.
  • Fridansansvarlig: Stian Valle
  • Salsapubansvarlig: Feyu Hordofa
  • Hytteturansvarlig: Ingen. Vervet ivaretas inntil videre av PR-ansvarlig og Festkommitéleder.
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Jessica-Marie Gidlund
  • Festkomitémedlemmer:
   • Ellen Rønvik
   • Lasse Becher
   • Oda Josefine Noven
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Kari-Anne Myrum Frikstad
  • Hanna Mathilde Søring

Styret våren 2013

Styret for 2013 ble valgt på årsmøte den 20. november 2012.

 • Ledergruppa:
  • Leder: Kristbjørn Håland
  • Nestleder: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Økonom: Erlend Smørgrav Viddal
  • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen
 • PR-gruppa:
  • PR-ansvarlige:
   • Hanne Bergheim
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Kristian Toftegaard
  • Fridansansvarlig: Stian Valle
  • Salsapubansvarlig: Feyu Hordofa
  • Hytteturansvarlig: Martin Knudsen Tvete
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Jessica-Marie Gidlund
  • Festkomitémedlemmer:
   • Marte Nordvik Norstrand
   • Lasse Becher
   • Rikke Rollum
   • Lars Mørland Knudsen
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Kari-Anne Myrum Frikstad
  • Hanna Mathilde Søring

Styret høsten 2012

 • Ledergruppa:
  • Leder: Hanna Mathilde Søreng
  • Nestleder: Lise Madelene Skullerud
  • Økonom: Martin Knudsen Tvete
 • PR-gruppa:
  • PR-ansvarlige:
   • Hanne Bergheim
   • Ivan Myhre Vinje
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Åsmund Solberg Nilsen
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Kristian Toftegaard
  • Fridansansvarlig: Paul Magnus Sørensen-Clark
  • Salsapubansvarlig: ?
  • Hytteturansvarlig: Kristbjørn Håland
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Kari-Anne Myrum Frikstad
  • Festkomitémedlemmer:
   • Espen Harbitz
   • Ida Røisgård Pettersen
   • Lasse Becher
   • Lars Mørland Knudsen
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Siri Hetle Hasli
  • Maria Dehli Vigeland

Styret våren 2012

Styret for 2012 ble valgt på generalforsamling den 22. november 2011.

 • Ledergruppa:
  • Leder: Hanna Mathilde Søreng
  • Nestleder: Lise Madelene Skullerud
  • Økonom: Martin Knudsen Tvete
  • Sekretær: Åse Jorun Holthe
 • PR-gruppa:
  • PR-ansvarlige:
   • Anni Saberniak
   • Hanne Bergheim
   • Jhonne Anderson Uy
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Åsmund Solberg Nilsen
  • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Anastasiya Mokienko
  • Fridansansvarlig: Kim-Agathon Svarthol Blackhill
  • Salsapubansvarlig: Helene Gjelsås
  • Hytteturansvarlig: Marina Khakanova
  • Konkurranseansvarlig: Jan Erik Ramstad
 • Festkomitéen:
  • Festkomitéleder: Kari-Anne Myrum Frikstad
  • Festkomitémedlemmer:
   • Espen Harbitz
   • Ida Røisgård Pettersen
   • Lasse Becher
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):


  • Siri Hetle Hasli
  • Maria Dehli Vigeland

Styret 2011

 • Ledergruppa:
  • Leder:  Maria Dehli Vigeland
  • Nestleder: Hanna Mathilde Søreng
  • Økonom: Martin Knudsen Tvete
  • Sekretær: Åse Jorun Holthe
 • PR-gruppa:
  • PR-ansvarlige:
   • Åsmund Solberg Nilsen
   • Kari-Anne Myrum Frikstad
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Siri Hetle Hasli
  • Internjournalist:
   • Siri Midthaug (Våren 2011)
   • Kamelia Javadi (Høsten 2011)
 • Festkommitéen:
  • Festkomiteleder: Lise Madelene Skullerud
  • Festkomitemedlemmer:
   • Dimitrina Daskalova
   • Kim Tomas Klevengen (Våren 2011)
   • Espen Harbitz
   • Jan Erik Ramstad (Høsten 2011)
   • Lasse Becher
   • Helene Gjelsås
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Anastasiya Mokienko
  • Fridansansvarlig: Kim-Agathon Svarthol Blackhill
  • Hytteturansvarlig: Marina Khakanova
 • Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):
  • Harald Solstad Fianbakken
  • Bjørn Einar Sakseid

Styret 2010

 • Ledergruppa:
  • Leder:  Martin Knudsen Tvedte
  • Nestleder: Maria Rubach
  • Økonom: Maria Dehli Vigeland
  • Sekretær: Åse Jorun Holthe
 • PR-gruppa:
  • PR-ansvarlige:
   • Åsmund Solberg Nilsen
   • Kari-Anne Myrum Frikstad
  • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
  • Kontaktperson: Siri Hetle Hasli
  • Internjournalist: Siri Midthaug
 • Festkommitéen:
  • Festkomiteleder: Linda Stackelberg
  • Festkomitemedlemmer:
   • Sarita Pal Stolsmo
   • Hanna Søreng
   • Lise Madelene Skullerud
   • Kim-Agathon Svarthol Blackhill
 • Arrangementsansvarlige:
  • Workshopansvarlig: Anastasiya Mokienko
  • Fridansansvarlig: Lars Føleide
  • Hytteturansvarlig: Marina Khakanova
 • Valgkommitéen:
  • Marius Olavesen
  • Marit Styx

Levert av IdrettenOnline