Styret


Styret i OSI Dans er en gjeng entusiaster for dans om samarbeider om å holde klubben i gang. Vi har alle våre spesifikke ansvarsområder, men er relativt løst organisert og gjør også oppgaver utenfor våre ansvarsområder. For å få vite mer om oppgavene til styremedlemmene, se beskrivelse av styreverv.


Kontakt

Ønsker du kontakt med oss? Sjekk hvem som har hvile verv, og hvordan du kan kontakte dem direkte her! Dersom du ønsker en beskrivelse av de ulike vervene, kan du trykke her.Leder (i permisjon)


Maria Østli
styreleder@dans.osi.no

Nestleder (pardans)


Brage Holte
nestleder-pardans@dans.osi.no

Konstituert leder
Nestleder (gruppedans)

Marte Bjørneng
nestleder-gruppedans@dans.osi.no

Medlemsansvarlig

Kevin André Nyaas
medlemsansvarlig@dans.osi.no

Økonomisansvarlig

Alexandra Huynh
okonomi@dans.osi.no

Sekretær

Eirik Tyland Haugdal
sekretaer@dans.osi.no

Webmaster

Kabeer Nasir
webmaster@dans.osi.no


Andre tillitsvalgte

Styret klarer ikke all jobben alene. Her er noen av de andre som jobber for å holde den flotte klubben vår i gang!

Markedsføringskomité


Oda Heier (konstituert leder), Maria Østli,  Agnese Kocere, Kevin André Nyaas og Vera Tormodsrud.

Showkomité


Marte Bjørneng (leder), Anastasia Bertheussen, Oda Heier og Frøya Nyttingnes.

Festkomité

Håvard Svoen og Christin Christramon

Hytteturansvarlig

Tron Van Hoang

Powered by: Bloc