Om Oss

Ønsker du kontakt med oss? Sjekk hvem som har hvile verv, og hvordan du kan kontakte dem direkte her! Dersom du ønsker en beskrivelse av de ulike vervene, kan du trykke her.


Styret

Styret i OSI Dans er en gjeng entusiaster for dans om samarbeider om å holde klubben i gang. Vi har alle våre spesifikke ansvarsområder, men er relativt løst organisert og gjør også oppgaver utenfor våre ansvarsområder. For å få vite mer om oppgavene til styremedlemmene, se beskrivelse av styreverv.

Leder

Maria Østli
styreleder@dans.osi.no

Nestleder (pardans)

Brage Holte
nestleder-pardans@dans.osi.no

Nestleder (gruppedans)

Marte Bjørneng
nestleder-gruppedans@dans.osi.no

Medlemsansvarlig

Kevin André Nyaas
medlemsansvarlig@dans.osi.no

Økonomisansvarlig

Alexandra Huynh
okonomi@dans.osi.no

Sekretær

Eirik Tyland Haugdal
sekretaer@dans.osi.no

Webmaster

Kabeer Nasir
webmaster@dans.osi.no


Andre tillitsvalgte

Styret klarer ikke all jobben alene. Her er noen av de andre som jobber for å holde den flotte klubben vår i gang!

Markedsføringskomité

Maria Østli (leder), Agnese Kocere, Kevin André Nyaas og Oda Heier

Showkomité

Marte Bjørneng (leder), Anastasia Bertheussen og Oda Heier

Festkomité

Håvard Svoen og Christin Christramon

Hytteturansvarlig

Tron Van Hoang

Powered by: Bloc