Events - Oppvisninger

Hvert semester arrangerer gruppedans en danseoppvisning. Til nå har disse foregått på Chateu Neuf og de markerer enden på dansesemesteret. Det er helt frivillig å delta, men det er både morsomt og lærerikt å jobbe mot et slik stor event, så vi anbefaler alle å delta!
Arrangementbeskrivelse

(Detaljer om neste oppvisning vil blir lagt ut her så fort det foreligger)


Tidligere har vi arrangert: 

  • Spire (vår 2016)
  • Clash of Cultures (høst 2016) 
  • Movie Night (vår 2017)
  • Rhythm of Nature (høst 2017)
  • ICONIC (vår 2018)
Powered by: Bloc